top of page

Algemene Voorwaarden R.UIT 

 

Algemeen 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen bij R.UIT en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist 

2. De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving bij R.UIT via de website, telefonisch, per mail of in de beweegstudio

3. Bij zwangerschap, ziekte of andere lichamelijke/ psychische klachten dient u de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren 

Betaling en aankoop 

4. Na inschrijving betaalt de cursist het aankoopbedrag voorafgaand aan de les(sen) de eerste keer via IDEAL. Met een doorlopend abonnement zal de betaling de daarop volgende maand via automatische incasso, per bank overboeking of contant bij R.UIT gebeuren 

5. De aankoop (losse les, proefles, abonnement of zwangerschapsstrippenkaart) is persoonlijk en niet overdraagbaar of te delen met een ander 

6. Betalingen van van een abonnement gebeuren per maand via IDEAL, automatische incasso, bank overboeking of contant bij R.UIT

7. Bij een half jaar, jaar of twee jarig abonnement is het mogelijk om ongebruikte credits mee te nemen naar de daarop volgende maand (tot 31 dagen), behalve als het abonnement stop gezet wordt of afloopt

Wijzigingen 

8. R.UIT behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar per mail. De meest recente versie is te vinden op de website en in de R.UIT app

9. R.UIT behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist dit melden en wordt gezocht naar een passende oplossing. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan 

 

 

Restitutie van gemiste lessen 

10. Restitutie van een cursus/ zwangerschaps strippenkaart, abonnement of lesgeld voor (gemiste) lessen is niet mogelijk, de gemiste les kan niet worden ingehaald 

11. Bij zwangerschap kan de cursist ervoor kiezen de lessen te blijven volgen. Indien de cursist overstapt naar de zwangerschapsyoga- en begeleidingslessen bij R.UIT, worden de kosten verrekend met de nieuwe kaart of het abonnement 

Afmelden 

12. Afmelden voor een les kan tot 10 uur vóór de start van de desbetreffende les. (Afmelden kan dan via de R.UIT app of het leden portaal). Binnen deze 10 uur voorafgaand aan de desbetreffende les is het niet meer mogelijk je af te melden en zal de les worden doorgeboekt 

13. Bij afwezigheid tijdens een les ‘zonder afmelding’ wordt het bedrag van de  les in rekening gebracht of kost het de cursist een les van het abonnement of een strip van de zwangerschaps strippenkaart 

14. Bij meerdere malen afwezig 'zonder afmelding' (tot drie keer) kan overwogen worden het abonnement/ de strippenkaart van de cursist zonder restitutie in te trekken. De cursist wordt hierover geïnformeerd en betaalt nog voor de desbetreffende maand(en) van de afgesloten aankoop 

Annuleren door R.UIT 

15. Ingeval van (onvoorziene) afwezigheid van de docent(e) zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit op tijd gemeld en wordt de les verplaatst naar een andere dag/ ander tijdstip in het rooster of gezocht naar een passende oplossing 

16. Vanaf drie inschrijvingen voor een les zal de desbetreffende les doorgaan. 

Bij maar één of twee inschrijving voor een les zal de les komen te vervallen en is deze niet meer zichtbaar in de R.UIT app. De cursist van de desbetreffende les wordt tijdig (avondles: tot zes uur van tevoren, ochtendles: de avond van tevoren) ingelicht en er wordt gezocht naar een passende oplossing (inplannen voor een andere les of uitschrijven voor de les) 

 

 

Vakanties en vrije dagen 

17. R.UIT laat tijdens de schoolvakanties de lessen door gaan, afhankelijk van het aantal cursisten. Een aangepast lesrooster is mogelijk 

18. Wijzigingen en sluitingstijden van R.UIT worden op de website en in de R.UIT app vermeldt

19. Tijdens feest- en vrije dagen worden geen lessen gegeven. 

(1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, oud- en nieuwjaarsdag).

Aansprakelijkheid & Klachtenregeling 

20. De cursist volgt de lessen op eigen risico. Dit geldt ook voor cursisten die bijvoorbeeld een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben 

21. R.UIT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel 

22. R.UIT is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen 

23. De docent(en) bij R.UIT zijn gediplomeerd en vakkundig en volgen regelmatig bijscholingen 

24. Bij klachten probeert de R.UIT docent deze samen met de cursist op te lossen. Lukt dat niet dan zal de docent de cursiste wijzen op de klachtenregeling van bijvoorbeeld de Vereniging van Yogadocenten Nederland (www.vyn.nl)

bottom of page